Privacy Statement

The World of Coffee / Privacy Statement

The World of Coffee, gevestigd aan:
Parallelweg LS 24,
7553LG Hengelo

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
Parallelweg LS 24
7553LG Hengelo
+31681928381
info@theworldofcoffee.nl

The World of Coffee is de Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via
info@theworldofcoffee.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

The World of Coffee verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij werken je persoonsgegevens doordat je gebruik maak van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.
– Voor- en achternaam: deze verwerken wij wanneer een contactformulier wordt ingevuld.
Voor deze verwerking is toestemming vereist. Die kan je ons geven alvorens het formulier
wordt verzonden. Deze gegevens bewaren wij op de mailserver van Hostnet zolang dat nodig
is tijdens de communicatie. Na deze periode zullen deze gegevens worden verwijderd en
zullen die dus ook niet op een later moment gebruikt worden om je alsnog een aanbieding te
doen.

– E-mailadres: deze verwerken wij op dezelfde manier als de voor- en achternaam wanneer je
een contactformulier invult. Daarnaast verwerken wij jouw e-mailadres wanneer je ons
toestemming geeft om die aan onze mailinglijst toe te voegen. Je e-mailadres wordt dan
alleen gebruikt voor de nieuwsbrief en wordt alleen in die lijst opgeslagen. Je e-mailadres
wordt voor onbepaalde tijd bewaard, totdat jij zelf besluit je van de nieuwsbrief af te
melden.

– Telefoonnummer: voor deze verwerking is toestemming vereist. Die kan je ons geven
alvorens het formulier wordt verzonden. Deze gegevens bewaren wij op de mailserver van
Hostnet zolang dat nodig is tijdens de communicatie. Na deze periode zullen deze gegevens
worden verwijderd en zullen die dus ook niet op een later moment gebruikt worden om je
alsnog een aanbieding te doen.

– IP-adres: we slaan je bezoekgedrag en informatie op die de webbrowser meestuurt om te
bepalen op welke wijze onze website gebruikt wordt.

– Gegevens over uw activiteiten op onze website: we slaan je bezoekgedrag en informatie op
die de webbrowser meestuurt om te bepalen op welke wijze onze website gebruikt wordt.

– Internetbrowser en apparaat type: we slaan je bezoekgedrag en informatie op die de
webbrowser meestuurt om te bepalen op welke wijze onze website gebruikt wordt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@theworldofcoffee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The World of Coffee verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– The World of Coffee analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

The World of Coffee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van The World of Coffee) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en met wie

The World of Coffee deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The World of Coffee
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt The World of Coffee uw
persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Google Analytics

Om bezoekersgedrag te meten en te analyseren maken wij gebruik van Google Analytics. Om jouw
privacy te waarborgen hebben wij Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld.
– Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
– De optie ‘gegevens delen’ hebben wij uitgezet.
– De functie voor User ID’s is niet actief.
– Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google
Analytics-cookies.
– Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen staat ingesteld op 14 maanden. Na die
periode wordt de verzamelde gegevens bij Google Analytics automatisch verwijderd.
Wil je ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we jouw gedrag anoniem volgen, dan
bestaat er een opt-out mogelijkheid. Google heeft een speciale Add-On voor Chrome ontwikkeld die
je kan installeren in je browser. Deze Add-On voorkomt dat de trackingcode van Google Analytics
informatie doorstuurt naar Google. Download hier de Google Analytics Opt-Out Add-On:

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-
out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en

Facebook Pixel

Om onze marketingactiviteiten van Facebook te kunnen meten en analyseren, maken we gebruik van
de Facebook Pixel. Deze tool verzamelt je IP-adres.
Facebook heeft geen opt-out mogelijkheid, maar je zou gebruik kunnen maken van een browser-
toevoeging. Een goed voorbeeld hiervoor kan zijn: Ghostery: (https://www.ghostery.com/)
Hostnet
Hostnet.nl beheert onze site en e-mail. Bezoekersinformatie zoals IP adres en browsertype word
door hun tijdelijk opgeslagen in logboeken. Het privebeleid van Hostnet kun je vinden op de
volgende pagina: https://www.hostnet.nl/over-hostnet/privacy-en-cookieverklaring

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The World of Coffee gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. The World of Coffee gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

Onze cookies:

u, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr > Facebook > Deze cookie ziet welke producten u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties tonen op Facebook. Zonder deze cookies loopt u persoonlijke aanbiedingen mis.

SNID, SSID, APISID, SAPISID, SIDCC > Google > Google cookies met als functie meting, rapportage en spam tegenhouden

NID, SID, HSID, 1P_JAR, DV, CONSENT, _dc_gtm_UA-80552425-1 > Google > Deze cookies houden bij hoe u gebruik maakt van onze website om u zo advertenties te laten zien waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

d, _drt_, __gads, IDE, ID, DSID > DoubleClick > Deze cookies houden bij hoe u gebruik maakt van onze website om u zo advertenties te laten zien waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

_ga, _gat, _gid > Google > Deze cookies laten ons weten hoe u gebruik maakt van ons website en via welke weg u onze website heeft gevonden.

PHPSESSID, pys_fb_pixel_traffic_source, wpSGCacheBypass, wcmd,  > Onszelf > Om de site goed te laten werken.

cookie_notice_accepted > Onszelf > Om te kijken of uw de cookies heeft geaccepteerd

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The World of Coffee en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@theworldofcoffee.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
The World of Coffee wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The World of Coffee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@theworldofcoffee.nl